وکیل امورثبتی

دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر می شوند:

دعاوی اعتراض به ثبت یا دعاوی ثبت املاک

رسیدگی به این دعوی در صلاحیت مراجع عمومی قضایی می باشد. این دعاوی شامل اعتراض به تحدید حدود ملک، اعتراض به ثبت ملک، اعتراض به حقوق ارتفاقی، اعتراض به رأی شواری حل اختلاف، تعیین وضعیت اراضی و اعیان فاقد سند رسمی و اعتراض با موارد اشتباهی پیش از ثبت ملک می باشد.

دعاوی ثبت اسناد

یکی از رایج ترین دعاوی ثبت اسناد، دعوی مرتبط با اسناد مالکیت معارض می باشد. در این دعوی، اگر هیأت نظارت نظری مبنی بر معارض بودن یا نبودن سند صادر نکند، شورای عالی ثبت باید رأی هیأت نظارت را تجدید نظر نماید. در هیچ صورتی دادگاه نمی تواند در این زمینه رأیی صادر کند. همچنین دعاوی مرتبط با تخلفات ثبتی، ابطال اسناد و اعتراض افرازی از جمله دعاوی ثبت اسناد هستند.

دعاوی مربوط به اجرای سند رسمی لازم الاجرا

شکایت از صدور دستور اجرای اسناد رسمی می تواند به دو صورت شکل گیرد

در مورد اول که ادعا می شود سند معجول بوده و باید جاعل معرفی گردد، دعوی جنبه کیفری دارد. اما در صورت دوم، ادعای مخالفت سند با قانون مطرح می شود که دعوی جنبه حقوقی دارد. دادگاه، مرجع قضایی رسیدگی به این نوع دعاوی است.

لزوم مراجعه به وکیل امور ثبتی

امروزه، بسیاری از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به روش الکترونیکی و اینترنتی انجام می پذیرد و نیاز به حضور مردم در دفاتر و شعب ثبت نسبت به قبل بسیار کمتر شده است. پیچیدگی و دامنه وسیع امور ثبتی، منجر به بروز و پیدایش مشکلات امور حقوقی مختلفی شده است. این مسائل، لزوم اعطای وکالت امور ثبتی به یک وکیل خبره را دوچندان نموده است.

مؤسسه ثبتی حقوقی خشت ماندگار مساوات، با بهره گیری از باتجربه ترین و خبره ترین وکلای آگاه به وکالت امور ثبتی، و با درصد بالایی از رضایت مراجعین و پرونده های موفق، در کمترین زمان و با کمترین رفت و آمدهای اداری برای موکل، آمادگی قبول وکالت امور ثبتی در تمامی سطوح دعاوی را دارد.