وکیل امور تجاری

حقوق تجارت در واقع مجموعه قواعدی است خاص که بر روابط بازرگان و اعمال تجارتی حاکم است و برخلاف حقوق مدنی که بر روابط کل افراد جامعه تسلط دارد حقوق تجارت پیش بینی کننده وضعیت ویژه ای است که برای تجار و اعمال تجارتی در نظر گرفته شده است و در صورتی که بوسیله قانون تجارت مشکلات رفع نشود می بایست به حقوق مدنی مراجعه شود.اما در تقسیم بندی حقوق که به مفهوم کلیه اختیارات فرد اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی است به دو گروه حقوق بین الملل و حقوق داخلی تقسیم می شود که حقوق تجارت در گروه حقوق داخلی قرار می گیرد. حقوق بین الملل آن دسته از حقوقی است که روابط مابین دولتها و اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی ( را در حیطه بین الملل تعیین می کند و حقوق داخلی مجموعه قواعدی است که قوانین حاکم بر رابطه اشخاص و دولت ها را در داخل یک کشور تعریف می کند که به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم بندی میشود.از آنجا که حقوق تجارت روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار در قبال هم مشخص میکند در دسته حقوق خصوصی داخلی به حساب می آید.

بنابراین بهتر است برای رسیدگی در دعاوی مالی و تجاری از مشاوره وکلایی بهره مند شوید که به لحاظ تجربه در زمینه حقوق تجارت و پرونده های تخصصی امور تجاری دارای سابقه درخشان و پرباری هستند.

موسسه ثبتی حقوقی با تشکیل گروه وکلای با تجربه  در سطح ایران  آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها می باشد شما عزیزان می توانید با وکلا و مشاورین زبده موسسه ثبتی حقوقی خشت ماندگار مساوات مشورت نمایید واطلاعات لازمه رااز ما دریافت نمایید.