مشاوره حضوری

موسسه ثبتی حقوقی خشت ماندگار مساوات متشکل از وکلا و کارشناسان حقوقی مجرب، فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر ایران همواره در پی کسب نتایج رضایت بخش در کلیه ی پرونده های ارجاعی با موضوعات مختلف کیفری همانند : فروش مال غیر، کلاهبرداری، سرقت، تصرف عدوانی و… موضوعات مختلف حقوقی همانند : الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، ابطال معامله، الزام به ایفای تعهد و مطالبه وجه و … ، موضوعات مختلف خانواده مانند : حضانت، مهریه، طلاق، فسخ نکاح… و موضوعات ثبتی مانند : ثبت شرکت ها، ثبت تغییرات و ثبت علائم و افراز و … امور حسبی هم چون : تقسیم ترکه و انحصار وراثت، حکم رشد و حجر و … و به طور کلی تمامی پرونده ها و موضوعات بوده و هست. بنابراین رضایت مراجعین و موکلین این مجموعه از عملکرد وکلا و مشاورین مهم ترین سرمایه و افتخار و شاخص ترین عامل اعتبار می باشد.