تو تمام کسب و کارها دارایی های معنوی وجود داره که دارای ارزش اقتصادی هستن.

. دارایی معنوی در استارتاپ ها از ارزش_اقتصادی بسیار بالایی تری نسبت به سایر کسب و کارها برخوردار هستند. در همین راستا قوانینی برای حمایت از این راز ها تدوین شده که دانستن آنها خالی از لطف نیست 15/04/1398